سان سیستم آموزشی نوین

بسته های آموزشی،مشاوره و آزمون مجازی

تمامی خدمات مشاوره مجازی شامل ارتباط مستقیم با مشاور، برنامه ریزی، ثبت گزارشات مطالعه، نظارت و پیگیری، تحلیل آزمون و... و بسته های آموزشی و آزمونی مجازی شامل ساعت ها ویدئوی آموزشی، آزمون های مرحله ای، جزوات و... صرفا از طریق اپلیکیشن موبایلی سان قابل دسترسی می باشد.
جهت دسترسی به محتوی آموزشی و آزمونی پایه خود و یا ثبت نام در دوره های مشاوره مجازی و برخورداری از خدمات آن ها، نیاز به نصب نرم افزار موبایلی سان دارید.

از این قسمت می توانید اپلیکیشن سان را دانلود کنید.